homestar

projektbillede1

produktknap

cvknap

tekstknap

linksknap

kontaktknap

blog3

    shop2

»Kun hvis man tror det er«

De fire talentfulde unge keramikere, Jette Löwén Dall, Helene og Jakob Keis Fiedler og Janni Godtliebsen har alle gjort sig konceptuelt bemærket gennem de senere år. Ved Danmarks Keramikmuseum – Grimmerhus valgte vi i 2010 at kalde dem sammen til en udfordring: Grimmerhus er en nobel ældre herskabsvilla med tydeligt ordnede rumafsnit, udskårne paneler og fine stukborter. De fire keramikere fik til opgave at lade sig udfordre af al husets nydelighed til at overskride nogle grænser for, hvordan man arrangerer udstillinger i disse rammer.

De unge valgte at indlede deres samarbejde med ønsket om at nedbryde selve forestillingen om, at hver keramiker laver og udstiller sine egne separate værker. Til lejligheden dannede de – ikke bare en gruppe - men en enhed, som fik navnet MIUMI. Gruppen besluttede sig for at skabe ét stort fælles værk, én samlet fortælling med én afsender, bestående af en stor mangfoldighed af enkeltdele, som de fire kunstnere så gik i gang med at lave i tæt fællesskab under en serie workshops.

Kunstnerne er blandt andet sammen om en stærk optagethed af, hvor grænserne går imellem virkelighed og fantasi. Dette skel kan eksempelvis dreje sig om, at vi mennesker i hverdagen er omgivet af tusinder af genstande og symboler, hvis funktioner og betydninger vi tager fuldkommen for givet som noget alment og objektivt givet. Ændres der imidlertid bare lidt på disse ting, ja – så kan hele dét, vi opfatter som virkeligheden, pludselig bøjes over til en u-virkelighed, en eventyrverden, hvor man må blive som barn på ny og begynde at spørge: hvad er egentlig dét, og hvordan hænger det sammen? Forundring, tvivl og nysgerrighed tager umærkeligt pladsen fra bedreviden og vanetænkning.

Hovedtemaet for den samlede ruminstallation er en sådan drejning fra virkelighed til fantasi. Da Grimmerhus er et keramikmuseum, og MIUMI’s medlemmer er keramikere, sættes der naturligt nok særligt ind på at rykke ved folks forestillinger om, hvad keramik er eller kan være. Grænserne imellem kunst, design og hverdags-virkelighed får sig et skud for boven, og det samme gør museets klassiske skel imellem forrum og hovedrum, udstillingsrum og ikke-udstillings arealer. Masser af del-elementer i ruminstallationen vil umiddelbart opleves som ting, du kender fra hverdagen, men ved nærmere øjesyn opdager du, at dét, du ser på, er noget andet, end hvad du troede, det var. Heraf kommer også udstillingstitlen ”Kun hvis man tror det er”.

MIUMI skaber med ruminstallationen historier på flere planer. Udstillingen står som en udfordring til museets tradition med at lave mere klassiske værkpræsentationer af enkeltkunstnere. Selve den individualistiske kunstnerrolle udfordres også, ligesom emneindholdet – folks hverdagsforestillinger – bliver drejet rundt, vendt på hovedet og dermed forvandlet til eventyrlighed. Der sættes spørgsmålstegn ved, hvad der er op og ned i livet, sandt og falsk, godt og skidt. Og sidst men ikke mindst sættes der et stort spørgsmål ved, om ikke traditionelle kunstudstillinger er ved at have levet deres tid ud.

Lise Seisbøll

Direktør

September 2011                                                                                                                                                                                     homestar